سیستم جامع سوخت
معرفی :
باتوجه به هزینه های سوخت ناوگان بعنوان عمده ترین هزینه حمل ونقل دریایی و حساسیت و حجم گسترده و پیچیدگی عملیات بازرگانی و مالی کشتیرانی ج.ا.ا در خصوص سوخت ناوگان و همچنین ضرورت سرعت , دقت وامنیت در محاسبات سوخت و کنترل موجودی بروز شناورهای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی , شرکت توسعه فناوری اطلاعات دریایی در سال ١٣91 , نسبت به طراحی وپیاده سازی سیستم جامع سوخت کشتیرانی ج.ا.ا بابهره گیری از دانش فنی این شرکت و تجارب عملیاتی موجود در سطح شرکت های دارای شناور گروه کشتیرانی ج.ا.ا اقدام نمود.باراه اندازی این سیستم که درنوع خوددرکشور منحصربفردبوده وقابل رقابت با محصولات خارجی مشابه می باشد, ارائه کلیه خدمات اعم ازفراخوانی Online اطلاعات سوخت از شناورها ، سفارش و تهیه و تدارک ، انبار داری و کنترل موجودی مقداری و ارزشی سوخت و مجموعه عملیات مالی بصورت کاملا یکپارچه و مکانیزه انجام پذیر می باشد.

امکانات سیستم سوخت :
 1. امکان درج کلیه رخدادهای مرتبط با سوخت بر روی کشتی
 2. امکان ارسال اطلاعات ثبت شده در کشتی بصورت آنلاین به سیستم سوخت در دفتر مرکزی
 3. امکان استفاده از اطلاعات ارسال شده از کشتی در سیستم سوخت
 4. امکان کنترل و تائید گزارشات روزانه سوخت کشتی ها
 5. امکان ثبت اطلاعات سوخت کشتی در زمان Charter In Start در شرکت اجاره کننده
 6. امکان صدور سند اتوماتیک سوخت Charter In Start
 7. امکان ثبت اطلاعات سوخت کشتی در زمان Charter Out Start در شرکت مالک
 8. امکان صدور سند اتوماتیک سوخت Charter Out Start
 9. امکان ثبت و تائید سفارش خرید و انتقال سوخت
 10. امکان صدور اتوماتیک رسید تعدادی سوخت پس از تائید ردیف گزارش روزانه سوختی که فیلد Receive آن مقداردهی گردیده است.
 11. امکان صدور اتوماتیک حواله تعدادی سوخت پس از تائید ردیف گزارش روزانه سوختی که فیلد Transfer آن مقداردهی گردیده است.
 12. امکان صدور اتوماتیک اسناد انبارگردانی مستمر سوخت پس از تائید ردیف گزارش روزانه سوختی که فیلد Correction آن مقداردهی گردیده است.
 13. امکان صدور و تائید صورت حساب خرید ، انتقال ، خرید انتقالی سوخت
 14. امکان قیمت گذاری اتوماتیک رسید ها و حواله های سوخت پس از تائید صورت حساب خرید سوخت
 15. امکان صدور اتوماتیک سند صورت حساب خرید سوخت
 16. امکان اضافه نمودن عوامل تاثیر گذار به صورت حساب ها
 17. امکان نمایش کلیه رسید ها و حواله های سوخت ثبت شده
 18. امکان انجام تنظیمات کد معین های حسابداری برای اسناد سوخت بصورت پویا
 19. امکان تعریف هر تعداد کالا در انبار و کنترل موجودی آنها در صورت ارسال اطلاعات از کشتی ها
 20. امکان فراخوانی Off Hire کشتی ها
 21. امکان ثبت سوخت در زمان Off Hire
 22. امکان صدوراتوماتیک سند سوخت Off Hire
 23. امکان ثبت سوخت کشتی ها در زمان Scarp
 24. امکان نمایش کاردکس تعدادی /ریالی /ارزی کالا ها
 25. امکان ثبت اطلاعات سوخت کشتی در زمان Charter In End در شرکت اجاره کننده
 26. امکان صدور سند اتوماتیک سوخت Charter In End
 27. امکان ثبت اطلاعات سوخت کشتی در زمان Charter Out End در شرکت مالک
 28. امکان صدور سند اتوماتیک سوخت Charter Out End
 29. امکان فعال و غیر فعال نمودن کشتی ها پس از عملیات چارترینگ و Scrap
 30. امکان نمایش عملیات انبارداری گزارشات سوخت با انتخاب ردیف گزارش سوخت مورد نظر
 31. امکان ردیابی عملیات تعدادی و قیمت گذاری مستندات انبار داری سوخت