پست الکترونیکی شناورها
 
شرکت توسعه فناوری اطلاعات دریایی با هدف بومی سازی سامانه پست الکترونیکی شناورها این پروژه را برای اولین بار به همت نیروهای متخصص خود در ایران شروع کرد و با گذشت کمتر از 2 سال موفق به طراحی و پیاده سازی و اجرای آن شده است.این پروژه ملی در حال استقرار در ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد،که با استقرار کامل این پروژه ضمن جلوگیری از خروج ارز بستری امن و بهینه جهت تبادل اطلاعات الکترونیکی بین خشکی و ناوگان میسر میگردد.
 
مشخصات:
 
از جمله مشخصات این سامانه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 • در اختیار داشتن سورس کامل
 • در اختیار بودن نسخه پشتیبان پست الکترونیکی شناورها
 • منطبق با خطوط دارای ویژگی های:
  1. High Latency
  2. High Jitter
  3. Intermittent
 • قابلیت تبادل اطلاعات از طریق شبکه های Packet Switched و نیز Circuit Switched شامل ارتباطات ماهواره ای از گونه های مختلف Inmarsat و Thuraya و همچنین Cellular Data
 • سازگاری با کلیه نرم افزارهای استاندارد پست الکترونیک
 • فشرده سازی خودکار کلیه داده ها ی مورد تبادل و نیز امکان:
  1. JPG auto resize
  2. PDF auto shrink
 • ادامه مجدد از نقطه قبلی ارسال/دریافت در صورت قطع اتصال Resume On Transfer Failure
 • رمزنگاری خودکار داده ها
 • امکان تعریف چندین حساب کاربری در هر شناوربا کاریرد های مختلف از قبیل Crew Mail
 • عدم امکان استفاده از نرم افزار مستقر بر روی شناور در مکان های دیگر جهت بهبود امنیت سامانه
 • امکان استفاده از سامانه به عنوان Network Enhanced Router به نحوی که سرعت و صرفه جویی قابل توجهی در صورت استفاده از برنامه های کاربردی تبادل داده و نیزهنگام Web Surfing به همراه می آورد.
 • امکان تعریف لیست های آدرسی سیاه و سفید
 • دارای امکانات Anti Viral , Anti Flooding
 • استفاده از خدمات مراکز داده ای داخل کشور جهت بالا بردن ضریب امنیتی تطابق با دستور العمل های افتا و سایر منابع ذیربط