سیستم مدیریت جامع کارکنان دریایی
این سیستم به جهت خاص بودن شرایط کار پرسنل بر روی کشتی ، به منظور مدیریت کارکنان دریائی تهیه شده است که علاوه بر داشتن امکانات یک سیستم پرسنلی ، امکان مدیریت پرسنل دریائی را از زمان جذب و انعقاد قرار داد ، الحاق به کشتی ، پیاده شدن از کشتی تا لحظه خروج از شرکت فراهم می نماید.
امکانات سیستم مدیریت کارکنان دریایی
 • ثبت کلیه اطلاعات شخصی پرسنل ایرانی و خارجی از قبیل مشخصات فردی ، آدرس ، آدرس وابستگان ، اطلاعات پاسپورت ، شناسنامه دریانوردی ، تحصیلات آکادمیک ، گواهینامه های تخصصی و سوابق سمت پرسنل ، سوابق سربازی ، حضور در جبهه ، درصد جانبازی ، سوابق خارج از شرکت ، نوع بیمه
 • ثبت مشخصات خانواده پرسنل
 • صدور احکام کارگزینی پرسنل و محاسبه فیلدهای حکم به صورت اتوماتیک توسط سیستم و امکان تهیه انواع گزارشات از احکام پرسنل
 • ثبت اطلاعات مربوط به انواع بیمه تکمیلی پرسنل و خانواده ایشان و پردازش ماهیانه برای انتقال به سیستم حقوق جهت پرداخت حق بیمه و تهیه لیست های حذف و اضافه بیمه و لیست مرجع به صورت سیستمی
 • ثبت تشویقی ، توبیخی و یا توضیحات جهت پرسنل و امکان تهیه گزارش
 • ثبت نمرات ارزشیابی و امکان گزارش گیری
 • تهیه خلاصه پرونده به صورت اتوماتیک
 • ثبت اطلاعات مربوط به استفاده از تسهیلات ویلای شمال ، کیش و زائرسرای مشهد
 • ثبت سبد تحصیلی فرزندان پرسنل و تقدیر نامه ها
 • ثبت درخواست انواع وام و صدور معرفی نامه جهت دریافت وام از امور مالی و مشاهده سوابق وام های دریافت شده و ضامنین
 • ثبت درخواست تهیه بلیط و ویزا جهت پرسنل و یا خانواده ایشان و امکان کنسل کردن درخواست و تهیه انواع گزارشات لازم
 • ثبت اطلاعات مربوط به بلیط و ویزای تهیه شده و امکان تهیه گزارشات لازم
 • ثبت اطلاعات مربوط به استقرار پرسنل در هتل جهت کارهای اداری و یا الحاق به کشتی و تهیه گزارشات لازم
 • ثبت درخواست اخذ گواهینامه تخصصی جدید از سازمان بنادر در صورت دارا بودن شرایط لازم و ارائه مدارک به سازمان بنادر
 • ثبت اطلاعات پزشکی پرسنل و کارت های سلامت مورد نیاز جهت الحاق به کشتی و تهیه گزارشات لازم
 • ثبت انواع وضعیت های خدمتی کارکنان دریایی و امکان تهیه انواع گزارشات لازم
 • ثبت افراد منع شده از الحاق به کشتی به هر دلیل
 • ثبت الحاق به کشتی پس از چک کردن اعتبار کلیه مدارک مورد نیاز جهت الحاق به کشتی
 • چاپ نامه الحاق و ایمیل متن نامه به کشتی
 • امکان انتقال پرسنل از یک کشتی به کشتی دیگر و یا پیاده کردن از کشتی و ثبت درخواست جانشین
 • کنسل کردن درخواست الحاق به کشتی و یا الحاق به آخرین کشتی
 • کنسل کردن پیاده شدن از کشتی و بازگشت به کشتی
 • تهیه گزارشات متنوع از الحاق به کشتی و یا پیاده شدن از کشتی
 • ثبت کشتی های Layup به همراه تاریخ و امکان تفکیک وضعیت خدمتی پرسنل بر اساس تاریخ کار بر روی کشتی های Layup
 • ثبت اطلاعات متغیر حقوق ارسال شده از کشتی و انتقال اطلاعات مورد نیاز به سیستم حقوق و دستمزد پس از کنترل ها و پردازش های لازم
 • ثبت زمان تخمینی رسیدن کشتی به اولین و دومین بندر و امکان تهیه گزارشات لازم
 • ثبت هزینه های مخابراتی و غیره کشتی و تهیه گزارشات لازم و ارسال اطلاعات مورد نیاز به سیستم حقوق و دستمزد
 • تعریف انواع قرارداد و انواع قلم های حقوقی قابل پرداخت و یا کسور برای پرسنل پیمانکاری و پرداخت حقوق ماهیانه به این دسته از پرسنل بر اساس قرارداد تعریف شده
 • گزارشات کنترل مدارک پرسنل
 • اتصال به سیستم حقوق و دستمزد و انتقال اطلاعات مورد نیاز جهت پرداخت حقوق ارزی و ریالی کارکنان ایرانی و خارجی