سیستم جامع حمل محصولات و پشتیبانی کانتینر
معرفی :
باتوجه به حجم گسترده وپیچیدگی عملیات بازرگانی کشتیرانی ج.ا.ا خصوصا در بخش کانتینر ونیز ضرورت سرعت , دقت وامنیت در ارائه خدمات واطلاعات موردنیاز به مشتریان , شرکت توسعه فن آوری اطلاعات دریایی در سال ١٣٨٤ , نسبت به طراحی وپیاده سازی سیستم جامع مکانیزه حمل و پشتیبانی محمولات کانتینری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا در سطح دفترمرکزی وکلیه دفاتر نمایندگی درسراسر جهان اقدام نمود.باراه اندازی این سیستم که درنوع خوددرکشور منحصربفردبوده وقابل رقابت با محصولات خارجی مشابه می باشد, ارائه کلیه خدمات حمل محمولات کانتینری ازمرحله استعلام قیمت و رزرو بار تا بارگیری وتخلیه کالا وتحویل به مشتری بصورت کاملا On-Line انجام پذیر می باشد.همچنین کلیه فرآیندهی مربوط به تامین و پشتیبانی کانتینرهای خالی نیز بصورت مکانیزه در سیستم انجام میپذیرد.
برخی امکانات سامانه سیستم جامع حمل محصولات و پشتیبانی کانتینر:
١- ارائه کلیه خدمات نرم افزارمذکوربرروی بستراینترنت
٢- انجام کلیه امورحمل ازقبیل درخواست نرخ , مذاکره درخصوص نرخ باشرکت , رزرو بار, تائید بارنامه قبل از صدورو... توسط مشتری ازطریق اینترنت
٣- پاسخگوئی به درخواستهای مشتری توسط دفترمرکزی ویانماینده منطقه
٤- مذاکره برروی نرخ بین مشتری , نماینده ودفترمرکزی(Rate Negotiation)
٥- صدورپروفرمای حمل براساس توافق مشتری باشرکت
٦- تعریف قراردادهای حمل بلندمدت درسیستم
٧- رزروباربراساس پروفرمای صادرشده ویاقرارداد درازمدت بامشتری
٨- تبادل اطلاعات بین نماینده , بندرومشتری بصورت Online وبراساس استاندارد UN/EDIFACT
٩- آگاه نمودن مشتری ازبرنامه منظم سفر شناورها ازطریق اینترنت بصورت پویا
١٠- صدوراسناد حمل ازقبیل انواع بارنامه ومانیفست ازطریق کلیه نمایندگی های کشتیرانی درسراسر دنیا
١١- ارائه اسناد موردنیاز بندربصورت الکترونیکی
١٢- Handling کلیه خدمات کانتینری شامل تحویل وبازپس گیری کانتینرازفروشنده , بارگیری وتخلیه برروی کشتی وتحویل و بازپس گیری کانتینر از صاحب کالا
١٣- اطلاع رسانی آخرین وضعیت باربه مشتری از طریق سرویس پیام کوتاه و اینترنت
١٤- ارائه انواع گزارشات موردنیاز Agent, مشتری ودفترمرکزی
ویژگی های قابل توجه در Acts:
١- امنیت بالا درحفظ اطلاعات سیستم با ایجاد سطوح مختلف دسترسی
٢- سرعت دسترسی مناسب به اطلاعات موردنیازسیستم
٣- قابلیت انجام هرگونه Customization در هریک از ماجول های سیستم